Etykieta energetyczna (lub etykieta UE) w niezmienionym kształcie obowiązuje od 1996 roku. Zawiera informacje o danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i wody dla głównych urządzeń gospodarstwa domowego. Jest to wymagane przez prawo i jest umieszczane na produkcie, zarówno w sklepach, jak i na stronach internetowych sprzedawców detalicznych.
Etykieta energetyczna ma na celu przedstawienie klientowi danych dotyczących efektywności energetycznej, aby umożliwić porównanie z innymi produktami.
Z biegiem czasu, zakup urządzeń gospodarstwa domowego stał się bardziej kosztowny ale jednocześnie urządzenia są bardziej energooszczędne. Z tego powodu etykieta UE jest obecnie aktualizowana.
Unia Europejska wydała zarządzenie o obowiązkowej aktualizacji obecnej etykiety energetycznej dla następujących kategorii produktów:

• pralki
• Pralko-suszarki
• Chłodziarko-zamrażarki
• Zmywarki

Od 1 marca 2021 r. rozpocznie się proces zamiany etykiet starych na nowe, a od 19 marca 2021 nowa etykieta musi być widoczna już na wszystkich wyżej wymienionych urządzeniach.

ZMIANY W KLASACH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Co dokładnie się zmienia w klasach efektywności energetycznej?

W rzeczywistości jest to całkiem proste: zwykłe klasy „Plus”, takie jak A +++, A ++ i A +, zostały zastąpione jednolitą skalą zużycia energii od A do G. Zachowana jest siedmiostopniowa skala kolorów. Ze względu na zmienione metody pomiaru nie ma możliwości zamiany starej etykiety na nową. Możliwe są tylko przybliżone informacje.

Na razie zmiany nie wpłyną na suszarki bębnowe, piekarniki i okapy. Oczekuje się, że zostaną one zmienione od 2022 r. Jest więc całkiem możliwe, że obok suszarki A +++ znajdziesz pralkę klasy C.

Oznaczenia Klas Energetycznych Stare i Nowe
 

Europejskie stowarzyszenie producentów (APPLIA) wyjaśnia powód przeglądu, terminy, obowiązki producentów i sprzedawców detalicznych, nowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do efektywnego gospodarowania zasobami oraz samą nową etykietę energetyczną. Konsumenci zobaczą nowe etykiety na urządzeniach dopiero od 1 marca 2021 r.

Nowa etykieta energetyczna dla pralek

Wraz z nową etykietą energetyczną, wprowadzono pewne innowacje dotyczące treści:

Na wszystkich etykietach energetycznych umieszczony jest kod QR, który prowadzi do unijnej bazy danych produktów EPREL. Tam znajdziesz dalsze informacje na temat etykiety energetycznej i indywidualną kartę informacyjną dla danego urządzenia.

Klasy A +++, A ++ i A+ nie będą już wystepowały w pralkach.. Nowe klasy efektywności energetycznej są w przedziale od A do G.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartości rocznej, ale odpowiednio na jeden cykl i 100 cykli.
Nowością są również wprowadzone klasy hałasu podczas wirowania od A do D, aby poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

Nowa Etykieta Energetyczna Pralki Indesit

1. Kod QR

2. Klasa efektywności energetycznej *

4. Maksymalny załadunek

5. Czas trwania programu „Eco 40-60” w warunkach pełnego załadunku

6. Mierzone zużycie wody * w litrach/cykl prania (na programie Eco 40-60)

7. Klasa efektywności wirowania *

8. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB (A) na jedną roboczogodzinę oraz klasa emisji hałasu

* Wartości dotyczą ćwierci, połowy i pełnego załadunku.

Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek

Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych etykiet energetycznych, będzie również dostępny kod QR dla pralko-suszarki, który prowadzi do unijnej bazy danych produktów EPREL. Tam znajdziesz dalsze informacje na temat etykiety energetycznej i indywidualną kartę informacyjną dla danego urządzenia.

W przypadku pralko-suszarki dostępne klasy efektywności energetycznej nadal mieszczą się w zakresie od A do G.

Układ etykiety tej grupy produktów zostanie całkowicie zmieniony. Zużycia w czasie prania i suszenia oraz tylko prania są pokazane na osobnych skalach, a ich wartości są pokazane bardziej przejrzyście.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartości rocznej, ale na 1 cykl lub 100 cykli prania.
Nowością są również wprowadzone klasy hałasu podczas wirowania od A do D, aby poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

Nowa Etykieta Energetyczna Pralko-Suszarki Indesit

1. Kod QR

2. Klasa efektywności energetycznej ** (pełny cykl prania i suszenia)

3. Klasa efektywności energetycznej * (cykl prania)

4. Ważone zużycie energii w kWh/100 cykli (pełny cykl prania i suszenia **)

5. Ważone zużycie energii * w kWh/100 cykli (prania)

6. Maksymalny załadunek (pełny cykl prania i suszenia **)

7. Maksymalny załadunek (cykl prania)

8. Ważone zużycie wody w litrach/pełny cykl prania i suszenia **

9. Ważone zużycie wody * w litrach/cykl prania

10. Czas trwania programu (pełny cykl prania i suszenia **) w warunkach pełnego załadunku

11. Czas trwania programu „Eco 40-60” w warunkach pełnego załadunku

12. Klasa efektywności wirowania *

13. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB (A) na jedną roboczogodzinę oraz klasa emisji hałasu

* Wartości dotyczą ćwierci prania, połowy i pełnego załadunku. Podczas prania i suszenia do połowy i pełnego załadunku.

**Umyć i wysuszyć

Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

W ramach procesu standaryzacji poprzednie klasy A+ i wyższe (A +++, A ++) zostały również zastąpione dla zmywarek jednolitą skalą od A do G. Nowa klasa energetyczna B odpowiada w przybliżeniu urządzeniu w dotychczasowej klasie A +++ -23%.

W przyszłości kod QR będzie zwykle znajdował się na wszystkich etykietach energetycznych, które prowadzą do unijnej bazy danych produktów EPREL. Tam znajdziesz dalsze informacje na temat etykiety energetycznej i indywidualnej karty informacyjnej dla danego urządzenia.

Ponadto podczas określania ilości zmywanych naczyń, wprowadza się nowe, bardziej realistyczne wymagania (np. dotyczące garnków). Dlatego wartości tutaj będą teraz inne w porównaniu ze starą etykietą energetyczną.
Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartości rocznej, ale na 1 cykl lub 100 cykli mycia.
Nowością są również wprowadzone klasy hałasu od A-D, aby poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

Nowa Etykieta Energetyczna Zmywarki Indesit

1. Kod QR

2. Klasa efektywności energetycznej

3. Zużycie energii w kWh/100 cykli zmywania na programie Eco

4. Liczba standardowych kompletów naczyń

5. Zużycie wody w litrach/cykl zmywania na programie Eco

6. Czas trwania programu „Eco”

7. Emisja hałasu wyrażona w dB (A) na jedną roboczogodzinę i klasa emisji hałasu

Nowa etykieta energetyczna dla lodówek/zamrażarek

Na etykietach lodówek i zamrażarek będzie również umieszczony kod QR, który prowadzi do unijnej bazy danych produktów EPREL. Tam znajdziesz dalsze informacje na temat etykiety energetycznej i indywidualnej karty informacyjnej dla danego urządzenia.

Klasy A+ i wyższe (A +++, A ++) nie będą już występowały w chłodziarko-zamrażarkach. Nowe etykiety energetyczne są w przedziale od A do G. Nowa klasa efektywności energetycznej A odpowiada urządzeniu z A +++ - 60% zgodnie z poprzednią normą.

Tak jak poprzednio, corocznie raportowane jest zużycie energii elektrycznej.
Nowe klasy hałasu z przedziale A-D są nowe, aby poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

Nowa Etykieta Energetyczna Lodówki i Zamrażarki Indesit

1. Kod QR

2. Klasa efektywności energetycznej

3. Zużycie energii w kWh / rok (mierzone w nowych standardowych warunkach)

4. Całkowita objętość wszystkich zamrażanych komór

5. Całkowita objętość wszystkich niezamrożonych komór

6. Emisja hałasu wyrażona w dB (A) re 1 pW i klasie emisji hałasu

Regulacja ekoprojektu

Oprócz zmienionych klas efektywności energetycznej, od 1 marca 2021 r. obowiązuje również nowe rozporządzenie dotyczące ekoprojektu. Reguluje ono przyjazne dla środowiska projektowanie produktów, minimalną dostępność części zamiennych wyrażoną w latach oraz możliwość recyklingu i naprawy.

Celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu sprzętu AGD na środowisko, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu.

Odkryj nasz portal samoobsługowy, aby znaleźć odpowiednie części zamienne do naprawy swoich urządzeń.

Dowiedz się więcej