Nota prawna


Zawartość niniejszej strony internetowej www.indesit.com (zwany dalej "Stroną"), w tym dane, ogłoszenia, treści, wykresy i rysunki, oprócz modeli z symbolem "©", jest chroniona prawem autorskim i umowami międzynarodowymi, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

Zawartość Strony Indesit Company jest chroniona Copyright © 2000-2006 Indesit Company (zwanej dalej "Spółką"). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość Strony nie może w całości lub w części być kopiowana, powielana, przekazywana, wysyłana, publikowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Spółka wyraża zgodę na przechowywanie zawartości Strony na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów ze Strony wyłącznie do użytku osobistego.

Znaki towarowe i logo pojawiające się na Stronie są własnością firmy. Nie mogą być zamieszczane na jakiejkolwiek stronie internetowej, innej niż Strona www.indesit.com bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie, które mogą być dostępne na stronie za pomocą łącza hipertekstowego. Osoby, które zdecydują się odwiedzić strony połączone hipertekstem ze Strony www.indesit.com robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Linki do innych stron nie oznaczają, że firma sponsoruje lub jest powiązana z organizacjami, które świadczą usługi opisane na tych stronach.

Wszystkie materiały przesłane do strony, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony www, są uważane za pozbawione charakteru poufnego. Jednak jeśli przekazane informacje mają mieć charakter poufny, powinno być to określone. Firma nie ma żadnego obowiązku w odniesieniu do takich materiałów i ma prawo bez ograniczeń je powielać, używać, ujawniać, wyświetlać, przetwarzać, wykorzystywać do innych działań i udostępniać osobom trzecim. Ponadto, Spółka ma prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how i wiedzy technicznej zawartej w tych materiałach, włącznie i bez ograniczeń do rozwoju, produkcji i marketingu produktów za pomocą tych materiałów. Użytkownik wysyłający materiały gwarantuje, że nadaje się on do publikacji i zgadza się zapewnić odszkodowanie, gdyby osoby trzecie podjęły przeciw Spółce kroki w związku z tymi materiałami.

Strona ta pozwala na szeroki dostęp do informacji dotyczących działań Spółki, również przeznaczonych do profesjonalnych odbiorców (analityków finansowych i dziennikarzy, inwestorów instytucjonalnych i inwestorów prywatnych). Jej celem jest dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji. Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczone na jej stronie były dokładne i aktualne. Nie można jednak wykluczyć możliwości pojawienia się przypadkowego błędu lub opuszczenia. Wszelkie sygnalizowane błędy zostaną skorygowane.