Problemy i rozwiązania

Pytania i odpowiedzi, które pomogą Ci rozwiązać problemy ze sprzętem.

Pralki Zmywarki Zamrażarki Lodówki
Płyty grzejne Piekarniki    

Wydaje mi się, że lodówka nie chłodzi wystarczająco

 • Prawidłowe chłodzenie zależy również od tego, jak żywność jest rozmieszczona w lodówce, na poszczególnych jej półkach.
Najpierw sprawdź, czy na półkach nie znajduje się zbyt dużo żywności i czy nie dotyka ona ścian chłodziarki.
 • Kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte przez naczynia lub pojemniki.
Upewnij się, że do kratek jest prawidłowy dostęp, przestaw wszelkie naczynia blokujące ich wyjście.
 • Czy termostat został prawidłowo ustawiony?
Pamiętaj, że zimą moc termostatu powinna być zwiększona (np. z poziomu 1 na 3). Latem najlepiej ustawić termostat na poziomie 2.
 • Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny.
Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny. Temperatura idealna to 5°C. Jeśli w miesiącach zimowych temperatura wzrasta (np. do 6°C), zalecamy zmniejszenie jej do 4°C. W miesiącach letnich natomiast niska temperatura powinna być zwiększona (np. z 2°C do 5°C)
 • Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte! W modelach wyposażonych w system No Frost, lód może gromadzić się na komorze wentylacyjnej zamrażarki i uniemożliwiać prawidłowy obieg powietrza.
Zawsze sprawdź, czy drzwi lodówki są zamknięte.
 • Należy prawidłowo zainstalować lodówkę do zabudowy, zostawiając wystarczającą ilość miejsca na obieg powietrza. Również podczas instalacji lodówki wolnostojącej między lodówką a ścianą należy zostawić odpowiednią ilość miejsca, która umożliwi prawidłową cyrkulację powietrza.
W obu przypadkach upewnij się, że powietrze krąży prawidłowo. W przypadku lodówki wolnostojącej sprawdź, czy dołączone elementy oddzielające są prawidłowo podłączone do tylnej ściany urządzenia.

Chcę prawidłowo ustawić termostat w lodówce

 • Aby żywność była przechowywana w jak najlepszych warunkach, należy prawidłowo ustawić termostat w lodówce, zwłaszcza jeśli podejrzewamy, że aktualne ustawienia nie są odpowiednie.
Zimą moc termostatu powinna być zwiększona (np. z poziomu 1 na 3). Latem najlepiej ustawić termostat na poziomie 2.
Lub:
Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny. Temperatura idealna to 5°C. Jeśli w miesiącach zimowych temperatura wzrasta (np. do 6°C), zalecamy zmniejszenie jej do 4°C. W miesiącach letnich natomiast niska temperatura powinna być zwiększona (np. z 2°C do 5°C).

Wydaje mi się, że kompresor nie działa prawidłowo.

 • Jeśli kompresor cały czas jest włączony może to oznaczać, że termostat nie został prawidłowo ustawiony.
Zimą moc termostatu powinna być zwiększona (np. z poziomu 1 na 3). Latem najlepiej ustawić termostat na poziomie 2.
Lub:
Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny. Temperatura idealna to 5°C. Jeśli w miesiącach zimowych temperatura wzrasta (np. do 6°C), zalecamy zmniejszenie jej do 4°C. W miesiącach letnich natomiast niska temperatura powinna być zwiększona (np. z 2°C do 5°C).

Dlaczego moja lodówka tak głośno pracuje?

 • Częste ciche dźwięki wydawane przez lodówkę oznaczają, że działa ona prawidłowo.
Jeśli dźwięki wydawane przez lodówkę przypominają gulgotanie, nie musisz wzywać technika: świadczy to o normalnym obiegu gazu w lodówce.
Lub:
Dźwięk przypominający szelest może być wytwarzany przez powietrze, które ułatwia optymalny obieg zimna we wnętrzu lodówki.
Lub:
Brzęczenie, które słyszysz oznacza normalną pracę silnika znajdującego się z tyłu urządzenia.
Lub:
Dźwięk, który przypomina szmer może być wytwarzany przez wentylator uderzający o plastikowe części lodówki. Jeśli dźwięk ten ustępuje kiedy otwierasz lodówkę, radzimy skontaktować się z technikiem.
Lub:
Możesz słyszeć wibracje, jeśli lodówka nie została równo ustawiona lub jeśli dotyka ściany lub mebli kuchennych. Nadmierne drganie może być również spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem pólek we wnętrzu chłodziarki lub butelkami albo innymi pojemnikami znajdującymi się w lodówce.

Woda przecieka

 • Czy w pojemnikach na warzywa znajduje się woda? Kanalik, poprzez który spływa woda, może być zapchany.
Spróbuj oczyścić kanalik za pomocą dołączonej do lodówki szczoteczki.
 • Być może termostat jest nieprawidłowo ustawiony.
Temperatura powinna być wyższa. Zimą moc termostatu powinna być zwiększona (np. z poziomu 1 na 3). Latem najlepiej ustawić termostat na poziomie 2.
Lub:
Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny. Temperatura idealna to 5°C. Jeśli w miesiącach zimowych temperatura wzrasta (np. do 6°C), zalecamy zmniejszenie jej do 4°C. W miesiącach letnich natomiast niska temperatura powinna być zwiększona (np. z 2°C do 5°C).
 • Czy woda przecieka w tylnej części lodówki, blisko silnika?
Upewnij się, czy drzwi lodówki są prawidłowo zamknięte. Sugerujemy kontakt z technikiem, jeśli problem będzie nadal się pojawiał.

Nie mogę dokładnie zamknąć drzwi lodówki

 • Przede wszystkim sprawdź, czy uszczelnienie drzwi nie zostało uszkodzone.
Sprawdź najpierw, jaki typ uszczelnienia posiada Twoja lodówka i wymień je.

W lodówce skrapla się woda

 • Jeśli zauważasz krople wody w pojemnikach na warzywa, może to oznaczać, że termostat nie został prawidłowo ustawiony
Temperatura powinna być wyższa. Zimą moc termostatu powinna być zwiększona (np. z poziomu 1 na 3). Latem najlepiej ustawić termostat na poziomie 2.
Lub:
Jeśli Twoja lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, pamiętaj że wskazane na nim cyfry mają charakter czysto orientacyjny. Temperatura idealna to 5°C. Jeśli w miesiącach zimowych temperatura wzrasta (np. do 6°C), zalecamy zmniejszenie jej do 4°C. W miesiącach letnich natomiast niska temperatura powinna być zwiększona (np. z 2°C do 5°C).
 • Krople wody na środkowej listwie mogą być spowodowane warunkami klimatycznymi, w szczególności poziomem wilgotności.
Spróbuj wyregulować termostat: jeśli woda nadal będzie się skraplać, sugerujemy kontakt z technikiem.

Chociaż posiadam lodówkę No Frost, w chłodziarce tworzy się szron a w zamrażarce lód.

 • System No Frost, dzięki wewnętrznemu obiegowi powietrza, nieustannie kontroluje poziom wilgotności we wnętrzu lodówki.
Sprawdź, czy otwory, przez które przepływa powietrze nie zostały przypadkowo zablokowane. Jeśli tak, odblokuj je.
 • Szron może się również tworzyć, jeśli w lodówce umieścimy niezamknięte pojemniki i niezapakowaną żywność.
Pamiętaj, aby zawsze zamykać pojemniki, a żywność zawsze zawijać w folię lub umieszczać w woreczkach lub pojemnikach.

W zamrażarce tworzą się bryły lodu.

 • Jeśli w chłodziarce tworzą się bryły lodu, może to oznaczać, że termostat nie został prawidłowo ustawiony
Sprawdź, na jakim poziomie ustawiony jest termostat. Zostaw otwarte drzwi chłodziarki aby lód mógł się roztopić, i ustaw termostat na poziomie 1 lub 2. Jeśli lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, poczekaj aż osiągnie temperaturę 6°C.
 • Przyczyną lodu w zamrażarce może być nieodpowiednie ustawienie termostatu.
Sprawdź, na jakim poziomie ustawiony jest termostat. Zostaw otwarte drzwi zamrażarki aby lód mógł się roztopić, i ustaw termostat na poziomie 1 lub 2. Jeśli lodówka wyposażona jest w wyświetlacz, poczekaj aż osiągnie temperaturę -18°C.
 • Czy drzwi lodówki są dobrze zamknięte?
Jeśli posiadasz lodówkę wolnostojącą upewnij się, czy drzwi są dokładnie zamknięte. Jeśli kierunek otwierania drzwi został zmieniony, i nie zostało to prawidłowo wykonane, mogą narastać problemy z związane z uszczelnieniem i efektywną pracy urządzenia. Skontaktuj się z technikiem, jeśli problem będzie się nadal pojawiał.
 • Jeśli posiadasz lodówkę do zabudowy, być może została nieprawidłowo zainstalowana.
Upewnij się, czy jest dobrze zainstalowana i w razie potrzeby skontaktuj się z technikiem.

Nie udało Ci się rozwiązać problemu?SKONTAKTUJ SIĘ

Obsługa Klienta

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM

www.indesit.pl   |   © Indesit 2010